مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: بسیاری از شهرهای خراسان رضوی به شدت با خطر فرونشست مواجه‌ هستند. وحید داعی، در همایش ساختمان‌های بلندمرتبه که در مشهد برگزار شد، با بیان اینکه اخیرا توجه به دانش زمین‌شناسی، گسل و فرونشست به موضوعات شهرسازی اضافه شده و سازمان زمین‌شناسی هم نقشه فرونشست کشور را ابلاغ کرده، افزود: در مشهد ساختمان‌های زیادی ساخته شده که در این رده قرار می‌گیرد.