مشاور وزیر بهداشت گفت: نیاز به پیوند کلیه به بحرانی جهانی تبدیل شده و طبق قانون مصوب، هیچ خارجی نمی‌تواند از فرد ایرانی کلیه دریافت کند. به گزارش ایسنا، ناصر سیم فروش در نشستی خبری که به مناسبت روز ملی اهدای عضو برگزار شد، افزود: این موضوع ابتکار کشور ما است؛ چراکه در کشورهای دیگر این گونه نیست.