وزیر بهداشت گفت: هزینه درمان افراد طیف اوتیسم در مراکز دولتی ۱۰۰ درصد رایگان است و اگر کوچک‌ترین کوتاهی در این زمینه وجود دارد باید به ما منعکس کنید. به گزارش ایسنا، بهرام عین‌الهی افزود: خدمات دندانپزشکی افراد اوتیسم نیز به ۲ برابر افزایش می‌یابد.