ارسال پیامک‌ پلیس به همراه عکس به ناقضان حجاب

 

مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد که با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می‌کند. در خبری که از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس منتشر شده آمده است: در اقدامی ابتکاری پلیس به جهت جلوگیری از بروز هر گونه تنش و تزاحم با هموطنان در برقراری قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام می‌کند.