چند میلیون نفر در ایران دچار اختلال روانی هستند؟

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر پایه آخرین پژوهش‌ها میزان شیوع اختلالات روان‌پزشکی در کشور ۲۳.۶ درصد است که حدود ۱۲.۵ میلیون نفر از جمعیت گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ایران از یکی اختلالات روانپزشکی رنج می‌برند.

احمد حاجبی، شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی در کشور را افسردگی با شیوع 12.7 درصد و اضطراب 15.6درصد ذکر کرد و گفت: برای جلوگیری از تشدید این اختلالات هم برای افراد در معرض آسیب و دیگر شهروندان برنامه‌های آموزشی برای والدین کودکان و نوجوانان با موضوع مهارت‌های زندگی و فرزند پروری برنامه‌ریزی‌شده است.

معاون سلامت روانی وزارت بهداشت با بیان این‎که ازنظر علمی، در شیوع اختلالات یا بیماری‌های روان‎پزشکی عوامل بیولوژیکی محیطی و فردی نقش دارد، تأکید کرد: بسیاری از افراد به دلیل نداشتن یکسری مهارت‌های زندگی و توانمندی‌ها دچار بیماری می‌شوند. وی ادامه داد: هم‎چنین برخی افراد هم به‎خاطر شرایط زندگی، مسائل خانوادگی شغلی، اقتصادی و اجتماعی از آن رنج می‌برند که بر جسم و روان آن‌ها تأثیر می‌گذارد و دچار اختلالات روانپزشکی می‌شوند.

وی شناسایی و تشخیص بیماران روانی، ارائه خدمات به آن‌ها در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از خودکشی را ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های دفتر سلامت روانی ذکر کرد.

    


وضعیت برابری جنسیتی در ایران چگونه است؟

 مجمع جهانی اقتصاد به تازگی در گزارشی به بررسی وضعیت برابری جنسیتی و ابعاد مختلف آن در کشورهای مختلف پرداخته است. براساس این گزارش رتبه ایران از 149 کشور مورد بررسی، 142 اعلام شده است. این شاخص در ۴ بخش اقتصاد، آموزش سیاست و بهداشت کشورها را مورد بررسی قرار داده است.

مقایسه روند تحولات رتبه ایران در شکاف جنسیتی جهانی و شاخص‌های مربوط به آن در سال ۲۰۰۶ که 115 کشور مورد سنجش قرار گرفته بودند و سال 2018 که کشورهای نمونه به 149 کشور رسید، قیاس مناسبی از روند برابری جنسیت در ایران فراهم می‌آورد.

بررسی مشارکت و فرصت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رتبه ایران که در سال 2006 صد و سیزده بوده، در سال 2018 به رتبه 143 رسیده است. هم‌چنین در زمینه  دستاوردهای آموزشی رتبه ایران در این فاصله از 80 به 103 افت کرده و در بهداشت نیز رتبه آن از 52 به 127 رسیده است.

نکته جالب دیگر قدرت سیاسی است که ایران از این نظر از رتبه 109 به رتبه ۱۴۱ تنزل یافته است. به‌طور کلی رتبه ایران که در سال 2006 از 115 کشور ۱۰۸ بوده، با حفظ اختلاف نسبت به انتها، در سال 2018 نیز ۱۴۲ از ۱۴۹ کشور  بوده است، هرچند امتیاز ایران در بیشتر زیرشاخص‌ها بهبود داشته است.

به رغم آن‌چه در بالا اشاره شد، وضعیت ایران در تمام شاخص‌ها یکسان نیست. در واقع، نابرابری جنسیتی در زمینه قدرت سیاسی و مشارکت اقتصادی و اختلاف آن با میانگین جهانی بسیار زیاد است در حالی‌که در زمینه دستاوردهای آموزشی و بهداشت نمره ایران از متوسط جهانی بالاتر است. این موضوع لزوم  بهبود  مشارکت اقتصادی سیاسی  زنان را در عرصه عمومی نشان می‌دهد.