مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: برخی ازعوامل خطر همچون کم‌تحرکی در کشور رو به افزایش است. غربالگری زودرس بیماری‌های غیرواگیر و کنترل عوامل خطر، دو راهکار مقابله با این بیماری‌هاست. به گزارش ایسنا کورش اعتماد، برنامه‌های کنترل دیابت، پرفشاری خون، سرطان‌ها و همچنین از سال آینده پوکی استخوان در زنان بالای ۵۰ سال نیز به آن افزوده می‌شود را برنامه‌های تشخیص‌های زودرس بیماری وزارت بهداشت اعلام کرد.