رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مهمترین هدف از اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ایران، احیا و بازسازی اکوسیستم‌های تخریب شده است. به گزارش ایلنا، رسول اشرفی‌پور، اظهار داشت: در این طرح قرار است در هر منطقه گونه‌های جنگلی یا بیابانی مختص آن منطقه تولید و کاشته شود.