شهردار منطقه ۱۸ درباره تکمیل ساخت بازار سنگ اسلامشهر و تاثیرات مخرب زیست محیطی و ترافیکی آن هشدار داد.

محمدجواد خسروی گفت: بازار سنگ اسلامشهر در اراضی کشاورزی حریم شهر تهران در حال ساخت است و تنها تنفس‌گاه و کریدور وزش باد در جنوب تهران محسوب می‌شود.  به گفته او بازار ۱۷ هکتاری سنگ‌بری جلوی بادهای تهران را می‌گیرند و بوستان ۴۳ هکتاری آزادشهر نیز براثر فعالیت این سنگ‌بری‌ها از بین خواهد رفت.