معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: حدود ۲۰۰ هزار پرونده شغلی مددجویان نیز در بانک‌ها منتظر دریافت وام اشتغال است

به گزارش ایسنا، مرتضی فیروزآبادی اظهار کرد: با تصویب شورای عالی اشتغال، هدف‌گذاری کمیته امداد ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ است که تاکنون با پرداخت بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.