ارسال «پیامک» حجاب به مالکان خودروها، با کمی تغییر نسبت به پیامک‌های قبلی دوباره آغاز شد. پیگیری خبرگزاری فارس از مسئولان ارشد پلیس حاکی از این است که این پیامک‌ها ناظر بر اجرای مرحله جدید طرح ناظر یک توسط پلیس در کل کشور شروع شده است». در پیامک‌های جدید اما قسمت «پیگیری انتظامی و قضایی» حذف شده است و آمران به معروف و ناهیان از منکر حالا در پیامک‌های بی‌حجابی تنها به یک تذکر اکتفا می‌کنند.