سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تاکنون شیر رایگان در میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردارِ هشت استان کشور توزیع شده است گفت: تخصیص بودجه لازم برای توزیع بسته‌های امنیت غذایی از سوی سازمان برنامه به طور کامل محقق نشد. به گزارش ایسنا صادق ستاری‌فرد اظهار کرد: وی افزود: اعتبار درنظر گرفته شده ۱۱۵۰ میلیارد تومان بود که محقق نشد.