نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی طومار اعتراضی مردم به کم کاری مجلس، دولت و قوه قضاییه و نهاد‌های فرهنگی در حوزه حجاب را از جایگاه هیات رییسه مجلس آویزان کرد.

محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی دیروز مجلس و پس از پایان نطق میان دستور خود، این عمل را انجام داد. وی در خصوص محتوای این طومار، بیان کرد: در سطح کشور و در شهر‌های مختلف در اعتراض به کم کاری مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهاد‌های فرهنگی در حوزه حجاب طومار‌هایی تهیه شده و به امضای مردم رسیده است. اکنون این طومار نیز نسخه‌ای از همان است که مقابل جایگاه هیات رئیسه قرار داده شده است.