سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد کودکانی که در خیابان حضور دارند دارای خانواده هستند برخی از کودکان اتباع هم هستند که خانواده‌شان در ایران نیستند و به همراه یک آشنا به ایران آمده‌اند و سرپرستی این کودک با این فرد است و او را مجبور به کار می‌کند.  به گزارش ایلنا، محمدرضا حیدرهایی افزود: ممکن است کودکی در یک جای خاصی، منطقه یا خیابان و چهارراه خاص یک درآمد خوبی داشته باشد اما نمی‌توان آن را به همه کودکانی که در خیابان هستند تعمیم دهیم قطعا همه کودکان خیابانی این درآمد را ندارند اما قطعا کودک هیچ نفعی از کمکی که مردم به صورت پول نقد به او می‌کنند نمی‌برد به طور مثال اگر کودکی یک مبلغی را در سر چهارراه به دست می‌آورد مبلغ بسیار کمی نصیب کودک می‌شود و همه سود نصیب کسی می‌شود که کودک را مجبور کرده است که در خیابان کار کند.