مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور خبر داد که ۳۹۰ قلم داروی جدید به جمع داروهای بیمه‌ای افزوده شد و بیماری‌های خاص نیز زیر پوشش کامل بیمه‌ای قرار گرفت.

میرهاشم موسوی در سفر اخیرش به همدان افزود: در چند ماه گذشته حدود پنج تا شش میلیون نفر از جمعیت کشور که بیمه درمانی نداشتند تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند.