مهاجرت تا سطح دانش‌آموزی کاهش پیدا کرده است

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: در ایران اکنون دهه هشتادی‌ها و موبایل به دست در صف اعتراضات هستند و خواهان یک زندگی نرمال مشابه به زندگی سایر جوانان در دیگر کشور‌ها هستند. نه بحث سیاسی دارند، نه نفوذی هستند، نه جاسوس، نه دنباله‌رو اپوزیسیون خارج از کشور هستند و نه هیچ چیز دیگری. جوانان ما نمی‌توانند به آینده فکر کنند. مهاجرت تا سطح دانش‌آموزی کاهش پیدا کرده است؛ شاید بتوانند حداقل‌های یک زندگی سالم و نرمال را در کشور دیگری به دست بیاورند.

به گزارش رویداد۲۴، علی صوفی در تشریح شرایط کنونی کشور می‌افزاید: اعتراضات طبیعتا یک منشا دارد. تا زمانی که علت وجود دارد، اعتراضات کماکان پابرجاست. یکی از علل مهم این اعتراضات، عملکرد حاکمیت است که منجر به نارضایتی‌ها شده و آثار بدی روی زندگی مردم گذاشته است. این نارضایتی هم ابعاد متفاوتی مانند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... است و از سوی دیگر مردم امیدی هم به بهبود اوضاع ندارند و حتی اراده‌ای هم ندارند.

او می‌گوید: دولت فعلی نه تنها شرایط اقتصادی را بهبود نبخشید، بلکه شرایط را برای مردم بدتر کرد و این رویه کماکان در همه حوزه‌ها ادامه دارد. دولت دستش را در جیب مردم کرده و دارایی مردم را هر روز برمی‌دارد. شعار معترضان «زن زندگی آزادی» بود. زن به دلیل اجحاف‌هایی که به او وارد شده است. زندگی هم خواست اصلی مردم است خصوصا جوانان. جوانانی که در فناوری اطلاعات بسیار جلوتر از بزرگترهایشان هستند و یکی از مزایای این تکنولوژی برای آنها، آگاهی نسبت به حقوقشان است.

صوفی می‌گوید: اگر حاکمیت حقوق اساسی مردم را رعایت نکند، روند اعتراضات کماکان ادامه خواهد داشت. در قانون اساسی حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان تاکید شده است؛ چنانچه امام هم تلاش بسیار زیای در این زمینه داشتند.

او می‌افزاید: مردم وقتی ببینند می‌تواند افرادی که مدنظرشان هست را انتخاب کنند و در صورت عملکرد بد، آن‌ها را از میزمدیریت کنار بزنند، حس بهتری خواهند داشت. حاکمیت اگر اجازه دهد که مردم طبق قانون اساسی حقوقی که از آن‌ها سلب شده را داشته باشند و سهم خودشان را در قدرت داشته باشند، قطعا اعتراضات فروکش خواهد کرد.

وزیر دولت خاتمی با بیان اینکه اعتراضات حتی به صورت پراکنده قطعا ادامه خواهد داشت، ادامه می‌دهد: در سال ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۰ اعتراضات مردم را داشتیم و از این به بعد هم اعتراضات ادامه دارد، اما ممکن است نوسان داشته باشد یا حتی اینکه صورتش هم فرق کند، اگر مردم ببینند حاکمیت دست از خشونت برنمی‌دارد و با مردم خشونت برخورد می‌کند، ممکن است آن‌ها نیز ابزار‌های خشونت‌آمیز استفاده کنند. البته مردم تمایل دارند از اعتراضات مسالمت‌آمیز کنند.

به هر ترتیب معتقدم اوضاع آرام‌تر خواهد شد، به شرطی که مطالبات مردم پرداخته شود و این را حس کنند که تغییراتی در حال شکل‌گیری است اما متاسفانه اتفاقاتی می‌افتد که فضا را ملهتب می‌کند؛ مثل اعدام یکی از جوانان که چند روز پیش رخ داد. باید بدانیم هرگونه خشونتی از سمت حاکمیت اعمال شود، طرف مقابل را وادار به نشان دادن عکس‌العمل می‌کند. همه افرادی که دلسوز نظام هستند، نگران هستند و به مدارا توصیه می‌کنند.