دیروز برخی دانشگاه‌های کشور، شاهد برپایی تجمعات دانشجویی بود. دیروز همزمان با مراسم خاکسپاری آیلار حقی،‌ دانشجوی سال چهارم پزشکی در تبریز؛ گروهی از دانشجویان علوم پزشکی این شهر با سردادن شعار «یکی باید جواب بده، آیلار ما رو پس بده» در اعتراض به کشته شدن هم‌دانشگاهی‌شان در اعتراضات چهارشنبه گذشته در فضای دانشگاه دست به تجمع زدند.  دیروز همچنین در دانشگاه شهیدبهشتی واحد عباسپور، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه کردستان، دانشکده‌های زیست‌شناسی، ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران و ... تجمعات اعتراضی برپا بود.