رییس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ پرتصادف‌ترین روزهای سال را ایام بارندگی اعلام کرد. به گزارش ایسنا، سرهنگ مصطفی زینی‌وند گفت:‌ برابر آیین نامه راهنمایی و رانندگی در زمان بارندگی و به دلیل مخاطراتی که برای راکبین وجود دارد، رانندگی برای موتورسواران ممنوع است.