احمد میدری در نشست خبری تاثیر کرونا بر بازماندگی از تحصیل با بیان اینکه فقر آموزشی خروجی نظام آموزشی بد است، در مورد گزارش فقر آموزشی در خرمشهر مربوط به سال ۹۹ و دوران کرونا گفت: در این بازه زمانی خرمشهر ۷۴۵ نفر در دوره ابتدایی به مدرسه نمی‌آمدند.

وی  با بیان تلاش ها برای بازگرداندن بازماندگان از تحصیل در دوران کرونا گفت: نکته قابل تامل این است که ازدواج دختران در مقطع متوسطه در دوران کرونا بیشتر شد.

او افزود: در بررسی‌ها عوامل جدایی والدین، فوت کودک، مهاجرت داخلی و خارجی و واگذاری بچه از جمله دلایل بازماندگی از تحصیل در این شهر بوده است.

میدری اظهار کرد: کرونا در همه دنیا موجب بازماندگی از تحصیل شد. در دوره ابتدایی ۲۴۰ هزار دانش آموز مدرسه نمی روند و در مقطع متوسطه ۷۶۰ هزار نفر مدرسه نمی روند. این رقم ها در سال‌های آینده آسیب بزرگی خواهد بود. باید پویش ملی برای این مسئله انجام شود اینکه امسال کاری صورت بگیرد که یک میلیون بازمانده از تحصیل به مدرسه برگردند مهم است.