عضو کمیسیون امنیت ملی از دستگسری ۶ جوان «گیمر» خبر داد. مجتبی ذوالنور افزود: این افراد در حین انجام کارهای خشن دستگیر شدند. به گفته او این جوانان اعتراف کردند که ما آمدیم بازی‌های خشن را در فضای حقیقی اجرا کنیم!