سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: کشف حجاب در قانون ما جرم است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از مواضع خود در مورد حجاب کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش خبرآنلاین، سید‌علی خان‌محمدی افزود: در حال حاضر ستاد ۱۸ عرصه تخصصی در حوزه‌های مردمی ایجاد کرده؛ به عبارت دیگر موضوع امر به معروف را تخصصی کرده ایم؛ برای مثال در حال حاضر اگر محیط زیست بخواهد در زمینه دریاچه ارومیه امر به معروف و در این زمینه مطالباتی را مطرح کند، تا با یک منکر و معضل در حوزه محیط زیست مقابله کند، می‌تواند آن جا بیاید و در این زمینه اقدام کند. یا اگر کسی می‌خواهد در حوزه مفاسد اقتصادی و اداری یا در حوزه عدالت آموزشی بیاید کار کند.

او ادامه داد: ما الان گشت ارشاد در حوزه مدیران را راه انداختیم. برای مثال پرونده‌ای داریم در حوزه نفت که به دلیل شرایط موجود، گفته‌اند فعلا اطلاع‌رسانی نشود.