عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تصویب طرح ساماندهی مهاجران خبر داد و گفت: براساس طرح مذکور، اتباع باید دارای کارت شناسه ملی باشند که حاوی مشخصات بیومتریک از جمله اثر انگشت، چهره نگاری، شناسایی DNA، اثبات نسَب (رابطه فرزندی با پدر و مادر) است. سپس از آنها مصاحبه به عمل می‌آید که باید منبع درآمد، محل زندگی، محل کار مشخص شود و در صورت تغییر به سازمان مربوطه اطلاع دهند.

به گزارش تسنیم، ابوالفضل ابوترابی افزود: با تصویب و اجرایی شدن طرح مذکور ، اتباع خارجی علاوه بر سیمکارت مخصوص، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و کارفرما نیز اگر مشخصات نیروی تبعه خود را اعلام نکند یا تبعه‌ی بدون کارت بکارگیری کند جریمه می‌شود.