//

 

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو درباره کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها، با تاکید بر اینکه مقدار عرضه و تقاضا در آنتی‌بیوتیک‌های اطفال متناسب نیست، گفت: سازمان غذا و دارو در حال برنامه‌ریزی است که مجددا تناسب عرضه و تقاضا را برقرار کند و تا ۱۵ روز آینده بتوانیم دسترسی پایداری را برای بیماران ایجاد کنیم.

به گزارش ایسنا، سجاد اسماعیلی، درباره چرایی کمبود برخی آنتی‌بیوتیک‌های اطفال در کشور، گفت: اخیرا دچار یکسری کمبودهایی در بحث آنتی‌بیوتیک‌های مورد نیاز برای اطفال هستیم که عمدتا در زمینه سوسپانسیون و شربت‌های مورد نیاز آنهاست. از زمان اعلام این کمبودها، هماهنگی‌های لازم برای تامین سریع این آنتی‌بیوتیک‌ها در دستور کار قرار گرفت و این برنامه‌ریزی در حال انجام است.

 

///