مدتی‌است هفده دهانه از یال جنوب‌شرقی پل‌خواجو به منظور نصب جان ‌پناه در دهانه‌های بالایی پل به محیط کارگاهی تبدیل شده است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان در این باره گفت: اگر حادثه‌ای برای جان شهروندان و گردشگران در این سازه تاریخی روی بدهد، بازخورد بسیار بدی در موضوع سلامت گردشگران شهر تاریخی اصفهان خواهد داشت. علیرضا ایزدی ادامه داد: در واقع کاری که پشت هر ستون پل خواجو انجام می‌دهیم به این شکل است که یک میله با عمق کم نصب می‌شود تا خطر سقوط به حداقل ممکن برسد. این سیم‌کشی‌ها و امور حفاظتی در تعامل سازنده با سازمان عمران شهرداری تا چند روز آینده انجام می‌شود تا بروز خطر احتمالی را نداشته باشیم.