کارشناس دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به پیش بینی افزایش شیوع دمانس در کشور طی سال‌های آتی، گفت: در ایران بیشترین گروه جمعیتی را گروه سنی متولدین دهه ۶۰ تشکیل می‌دهد که تا ۲۰ یا ۳۰ سال آینده وارد دوره سالمندی می‌شوند.

به گزارش ایسنا، دکتر مریم عباسی‌نژاد گفت: پیش‌بینی می‌شود که در آینده با افزایش شیوع دمانس در کشور مواجه باشیم.