معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور آخرین جزئیات بررسی پرونده مهسا امینی را اعلام کرد و گفت: به صورت مستقل تحقیقات خود را مجزای از دستگاه‌های مسئول آغاز کردیم و با مراجعه به مکان حادثه صحنه را بازسازی و همه مراحل طی شده را یک به یک کنترل کردیم.

به گزارش ایلنا مجید میراحمدی، ادامه داد: تلاش شده کلیه دوربین‌های شهری که در روز حادثه در مسیر تردد ایشان بوده است بازبینی شود که منتطر ارسال فیلم‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول هستیم.