معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  با اشاره به پیش‌بینی رشد ۲۰ هزار نفری دانش‌آموزان اتباع خارجی در ایران، گفت: در جلسات کارگروه اتباع مقرر شد از این پس برای دانش‌آموزان اتباع  یک «برگه حمایت تحصیلی» صادر شود و ارائه همان برگه برای ثبت‌نام کفایت کند.

امیر علیجانی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن برآورد وجود 65 هزار دانش‌آموز اتباع در کشور، افزود: مجاز به ثبت‌نام آن دسته از اتباع که غیرمجاز بوده و برگه حمایت تحصیلی و یا سایر مدارک لازم را ندارند، نیستیم.