انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دیدار با وزیر فرهنگ سوریه و سفیر این کشور در ایران، با نقل بعضی از تجارب ایران در ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، نسبت به ایجاد زمینه کار برای زنان سوری و آموزش مهارت‌هایی در مشاغل خانگی اعلام آمادگی کرد. به گزارش ایرنا،‌ در این دیدار لبانه مشوح وزیر فرهنگ سوریه، مساله بی‌سوادی زنان این کشور را از چالش‌هایی دانست که بعد از شرایط جنگ رو به افزایش گذاشته است و همچنین در مورد آموزش مهارت‌های کارآفرینی در زندان زنان مطالبی را بیان کرد.