قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم پرونده خفت‌گیری اتوبان نیایش گفت: براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه‌ خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است.

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده خفت‌گیری و سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد دیروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور 40 شاکی و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

در این دادگاه گفته شد که متهم علاوه بر ایجاد رعب و وحشت با استفاده از سلاح قمه و چاقو علیه اموال مردم اقدام کرده و با ایجاد ناامنی تلفن‌های همراه شهروندان را سرقت می‌کرده است. ۵۶ نفر از شکات متهم پرونده را شناسایی کرده‌اند. متهم در اقاریر خود به ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کرد.