بر اساس اظهارات فرماندار همدان در سه تجمعی که اخیرا به دلیل قطع آب و کم آبی در همدان صورت گرفت، ۲۵ نفر دستگیر شدند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری همدان، محمدعلی محمدی، در جلسه مشکلات آب شرب همدان، معترضان را با معاندان و منافقان مرتبط دانست و گفت: از ۲۵ نفر دستگیر شده ۲۰ نفر ساکن استان همدان نبوده و با حضور در همدان قصد ایجاد رعب و وحشت و نارضایتی بین مردم را داشتند.