مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از اجرای طرح‌های مختلف از قبیل پات، تام، تاد، سرآغاز و غیره در سطح دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، ابراهیم نعیمی اظهار داشت: در کارگروه تخصصی مشاوره و بهداشت با معاونین دانشجویی دانشگاه‌ها داشتیم، آسیب‌های روانی و اجتماعی دانشجویان را در قالب معیارهای مهمی که بر روی سبک زندگی، تعامل، ارتباطات و تحصیل تاثیر گذار است مطرح شد و متناسب با توصیفی که از وضع دانشجویان داشتیم، طرح و برنامه‌هایی که دفتر مشاوره و سلامت برای حل و فصل این مسائل دارد، بیان شد.

وی افزود: یکی از این برنامه‌ها طرح ملی پات یا همان پیشگیری از افت تحصیلی است که بر اساس این طرح طی ۴ ترم می‌توانیم تعداد دانشجویانی که دارای افت تحصیلی هستند را به کمتر از نصف کاهش دهیم.