رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اقدام این سازمان برای تمدید مهلت کارت‌های ملی هوشمند، از بازنگری و احتمال تغییر در کارت‌ها پس از پایان مطالعات خبر داد.

به گزارش ایسنا، هاشم کارگر در جمع خبرنگاران گفت: اعتبار برخی کارت‌های ملی که ۷ ساله بوده به پایان رسیده و بر همین اساس سازمان ثبت احوال اقدام به تمدید مهلت کارت‌های ملی هوشمند کرده است.

وی افزود: اگر بخواهیم کارت‌های جدید صادر کنیم باید کارت‌هایی باشند که از هر جهت فایده بیشتری دارند.

//

 

//

 

 

//

 

///

 

//