مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از فعالیت آزمایشی ۲۰ دستگاه اتوبوس مدرسه از ابتدای مهرماه در پایتخت خبر داد.

به گزارش ایسنا، بهرام نکاحی گفت: سرویس مدرسه و استفاده دانش‌آموزان از سرویس عمومی مدرسه از راه‌حل‌های کاهش ترافیک است.