مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تهران گفت: طی مکاتباتی که با مرکز مطالعات شهرداری تهران انجام شد قرار است کلونی تمام موش‌ها را شناسایی کنیم. در حال حاضر ۵۰ هزار کلونی موش در شهر تهران شناسایی شده است، اما باید آمار دقیق‌تری از آن‌ها داشته باشیم.

محمد مهدی عزیزی با بیان اینکه سم‌های مختلفی برای از بین بردن موش‌ها استفاده شده است، گفت: سم‌ها را خریداری کرده (داخلی است و بعضا از شرکت‌های دانش بنیان خریداری می‌شود) و بعد آن‌ها را به پیمانکاران داده تا در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از آن‌ها استفاده کنند.