سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به شناسایی۳هزار صنعت آلاینده، درباره کانون‌های فرسایش بحرانی گفت: تنها ۵۰۰ هزار هکتار اقدام عملیاتی در قبال ۳۵ میلیون هکتار کانون فرسایش بحرانی انجام شده است. به گزارش ایسنا، ایرج حشمتی افزود: در حال حاضر به علت تنگناها، تحریم‌ها و نگاه‌های صرفا اقتصادی شاهد پدیده‌های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، فرونشست زمین، خشکی تالاب‌ها و ... هستیم که ناشی از بی‌تدبیری ماست.