دیروز نوزاد پسری که بنا بر اعلام تکنسین‌های اورژانس چند ساعت از به دنیا آمدن آن می‌گذشت، در کنار یک سطل زباله پیدا شد. به گزارش مهر، این نوزاد در محله افسریه، خیابان ۱۵ متری، نبش خیابان ۲۹ جنب سطل زباله پیدا شده است. عوامل اورژانس این نوزاد را به بیمارستان فیروزگر منتقل کردند.