شهردار یزد گفت: پس از سیل اخیر، تا روز چهاردهم مردادماه در ۵۶۰ نقطه استان یزد شاهد فرو نشست زمین بودیم. به گزارش ایسنا، ابوالقاسم محی‌الدینی افزود: اکثر این فرونشست‌ها به دلیل نشست قنوات و بعضاً حاصل مشکلات مربوط به فاضلاب شهری بود.