وزیر بهداشت گفت: تا پایان امسال هیچ تغییری در قیمت لوازم و وسایل پزشکی و پروتزها انجام نمی‌گیرد. به گزارش ایلنا، بهرام عین‌اللهی با اشاره به طرح دارویار افزود: لازمه اجرای طرح دارویار نسخه‌‌نویسی الکترونیک بود و ما باید به سمت پرونده الکترونیک می‌رفتیم  تا داده‌های  خود را کامل کنیم. وی طرح پزشک خانواده را از جمله طرح‌هایی عنوان کرد که ۱۸ سال روی آن مطالعه صورت گرفته و اجرایی شدنش نیازمند نهایی‌سازی پرونده الکترونیک است.