مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی گفت: قوانین سخت‌گیرانه غربالگری، نگرانی از افزایش بیماران تالاسمی را به همراه داشته است. به گزارش ایلنا، یونس عرب افزود: این احتمال وجود دارد که اگر غربالگری و سقط درمانی برای زوج‌های دارای تالاسمی مینور جدی گرفته نشود، تولد نوزاد دارای تالاسمی ماژور افزایش پیدا کند.