معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از ایجاد ۵۵ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف در چهار ماهه سال جاری خبر داد. به گزارش ایسنا، مرتضی فیروزآبادی با اشاره به برنامه این نهاد برای ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال جاری گفت: ۵۰ درصد مشاغل برای مددجویان و فرزندان آنها و ۵۰ درصد برای نیازمندان و بیکاران خارج از حمایت امداد پیش‌بینی شده است.