رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با تاکید بر لزوم ایجاد سامانه جامع سالمندی از اولین پیمایش ملی سالمندان کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسام‌الدین علامه، درباره سامانه کشوری مراقبت سالمندی که از سوی مرکز سالمندان کهریزک مطرح شده است، گفت: از این اقدامات در کشور بسیار انجام می‌شود و به صورت کاملا پراکنده است. سازمان بهزیستی در حال تهیه سامانه جامعی است که در این سامانه اطلاعات سالمندان نیز مندرج خواهد شد و از دبیرخانه شورای سالمندی درخواست اطلاعاتی در این زمینه کرده‌اند تا بتوانند اطلاعات سالمندان را در این سامانه بارگذاری کنند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه در دستگاه‌های مختلف اجرایی سامانه‌های پراکنده‌ای داریم، تصریح کرد: این سامانه‌ها بعضا اختصاصی یک سازمان هستند یا به صورت جنرال اطلاعات سالمندان در این سامانه‌ها وجود دارد. به طور مثال در سامانه رفاه ایرانیان یک سامانه جنرال است که اطلاعات اقتصادی سالمندان در آن نیز مشخص شده است یا در وزارت بهداشت برای سالمندان پرخطر یک سامانه‌ای راه‌اندازی کرده‌اند که حدود ۷۰ درصد از سالمندانی که دارای شاخص‌های پرخطر سلامت بوده‌اند، در سال ۱۴۰۰ غربالگری کرده و در این سامانه مشخص کرده‌اند.

علامه خاطرنشان کرد: اما ما در حوزه سالمندی به یک سامانه جامع از اطلاعات انجمن‌ها و سمن‌های سالمندی، دستگاه‌های اجرایی و سالمندان نیاز داریم و در این زمینه سازمان بهزیستی در حال انجام اقداماتی برای تهیه سامانه‌ای جامع از افراد تحت پوشش خود است اما زیرساخت آن هنوز به طور کامل ایجاد نشده است و ما هنوز اطلاعات جامعی از وضعیت سالمندان نداریم.

وی با اشاره به لزوم تهیه بانک اطلاعات سالمندان گفت: در این سامانه جامع باید مشخصات فردی، خانوار، اقتصادی، مسکن، ازدواج، سلامت، نیازمندی‌های مربوط به مراقبت از سالمند، فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی، نیازمندی به انواع خدمات در منزل و محله‌محور باید مشخص شود و ما در حال حاضر چنین سامانه‌ای نداریم و نیاز است بودجه حدود ۵۰ میلیارد تومان برای تهیه این سامانه در نظر گرفته شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: بازهم تاکید می‌کنم که برخی از سازمان‌ها این اطلاعات را به صورت جنرال یا بخشی و پراکنده دارند، اما اینکه یک سامانه‌ای جامعی که بتواند با اطلاعات تجمیعی یک تصویر جامع از سالمندان و فعالیت‌های سالمندی و اطلاعات حوزه سالمندی برای سیاست‌گذاری، پژوهش و برنامه‌ریزی را در اختیار ما قرار دهد وجود ندارد.

علامه خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت شاخص‌های سالمندان پرخطر را از نظر بیماری مشخص و آماری در این خصوص تهیه کرده است اما این اطلاعات لازم است که به روز باشند یعنی به سامانه‌های مربوط به سازمان ثبت‌احوال وصل باشد تا چنانچه فردی خدایی نکرده فوت کرد از این سامانه خارج شود و همچنین اگر فرد میانسالی به سن ۶۰ سالگی رسید وارد این سامانه شود. بنابراین سامانه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد پویا نیست.

وی با بیان اینکه همچنین در بخش سلامت شاخص‌های سلامت رصد می‌شود، تصریح کرد: برای ارائه خدمات با توجه به اینکه ما پرستار و مراقب رسمی نداریم بنابراین باید از خدمات داوطلبانه و محله‌محور استفاده کنیم و لازم است که یک سامانه تعاملی وجود داشته باشد که نیاز سالمند در خارج از بیمارستان مشخص شود تا گروه‌های داوطلب محله‌محور بتوانند به این نیازها پاسخ دهند بنابراین اگر این سامانه جامع اتفاق بیفتد و باید یک سامانه چندوجهی باشد که اطلاعات کاملی از وضعیت اقتصادی، معیشتی، سلامت، نیازمندی به مراقبت و... در آن وجود داشته باشد تا بتوانیم از این بستر هوشمند برای اولویت‌بندی سالمندان برای ارائه خدمات هدفمند به آن‌ها استفاده کرد. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این سامانه یک کار بین‌بخشی است و از آنجا که سازمان ملی سالمندان نداریم سازمان‌ها و نهادها مانند سازمان بهزیستی فقط به گروه تحت پوشش خودشان خدمت ارائه می‌دهند نه به همه سالمندان کشور. بنابراین لازم است بودجه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد سامانه جامع سالمندی در اختیار بهزیستی قرار گیرد تا بتوان برای همه سالمندان این سامانه را ایجاد کرد. اما از آنجا که سازمان بهزیستی فقط سالمندان تحت پوشش خود را پوشش می‌دهد بودجه‌ای برای این منظور ندارد تا بتواند این بانک اطلاعات را راه‌اندازی کند.