به اولیای ۶۱ دختری که برای رشته موسیقی هنرستان شهید کامیاب شیراز ثبت‌نام کرده بودند، دیروز اعلام شد که ثبت‌نام‌شان منتفی است. به گزارش خبر آنلاین، گویا ثبت‌نام از پسران در همین رشته در هنرستان پسرانه انجام شده است. یکی از مسئولان این هنرستان گفته است: از سوی آموزش و پرورش، عدم تامین منابع مالی؛دلیل حذف ثبت‌نام دختران در رشته موسیقی عنوان شده است.