یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه احتمال سه رقمی شدن مرگ‌های کرونایی در موج هفتم وجود دارد، گفت: در حال حاضر زمان مناسبی برای سفرهای سیاحتی و زیارتی برای افراد پرخطر نیست و این گروه‌ها باید از مواجهه با بیماری پرهیز کنند.

حمید سوری در گفت و با ایسنا،  افزود: در حال حاضر با توجه به ایجاد ساب واریانت‌های جدید، موج هفتم بیماری در کشور شکل گرفت و از آنجایی که قابلیت انتشار این ساب‌واریانت‌ها بسیار زیاد است، موارد ابتلایمان بسیار زیاد شد و به تبع بالا رفتن موارد ابتلا، بستری و مرگ هم افزایش یافت؛ البته در این واریانت میزان کشندگی کمتر است. با این حال در روزهای اخیر مرگ‌ها به بالای ۵۰ مورد رسیده است و به نظر می‌آید که همچنان روند رو به افزایش داریم.