سرپرست هیات ورزش‌های همگانی استان همدان، گفت: برگزاری هرگونه برنامه گروهی اعم از ورزش در طبیعت، پیاده‌روی و ورزش صبحگاهی بدون اخذ مجوز کتبی از هیات ورزش‌های همگانی استان همدان ممنوع است.

به گزارش ایسنا،‌ هادی سبزواری افزود: لازم است گروه‌های ورزشی متفرقه و خارج از مجموعه هیات همگانی با مجوز کتبی و قانونی این هیات اقدام به فعالیت ورزشی کنند در غیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی از آن با فرد برگزارکننده است. وی گفت: برگزاری پیاده‌روی‌های گروهی نیز باید با هماهنگی هیات ورزش‌های همگانی استان همدان انجام شود.