معاون درمان وزارت بهداشت گفت: براساس بررسی‌های آماری صورت پذیرفته، تعداد اهدا و پیوند عضو طی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته و ۳۵۶ نفر اهدای عضو کرده‌اند.

سعید کریمی گفت: شاخص تعداد اهدای عضو در یک میلیون نفر در سال ۱۴۰۱، ۱۲.۸ بوده است. این در حالی است که در زمان مشابه درسال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ۱۵۱و ۲۸۳ نفر بوده است؛ یعنی تعداد اهدای عضو در یک میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۴ و ۱۰.۲ بوده است.