رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: فعلا آماری از کمیت و کیفیت پانسیون‌های نگهداری کودکان وجود ندارد و دنبال تهیه گزارشی هستیم تا ببینیم که چه تعداد و انواعی دارند و نوع خدمات آن‌ها چیست.

مجتبی همتی‌فر در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پانسیون‌هایی که به نگه‌داری بچه‌ها می‌پردازند و رسیدگی به این فضاها و قانونی بودن فعالیت آن‌ها توضیح داد: این مراکز بنا بر اساسنامه باید تحت مدیریت سازمان قرار بگیرند، اما فعلا به این دلیل که آماری از کمیت و کیفیت آن‌ها وجود ندارد، ابتدا دنبال تهیه گزارشی رصدی هستیم تا ببینیم که چه تعداد و انواعی دارند، نوع خدمات آن‌ها چیست و… برخی از این مراکز صرفا برای کودکان زیر ۷ سال خدمت ارائه نمی‌دهند، مثل مراکز خانه رفاه کودک و خانواده که سازمان بهزیستی دارد، از قبل ۶ سال تا ۱۲ سال را پوشش می‌دهد. بنابراین همه این مراکز در حیطه کار ما نیست و مربوط به کودکان در سنین بالاتر است.

وی یادآور شد:‌ ما گفت‌وگوها و تعاملاتی داریم که ساماندهی در این بستر هم اتفاق بیفتد و به تدریج با نگاه تربیتی که ماموریت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است تطبیق داده شوند و در این چارچوب قرار بگیرند.