معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور گفت: اگر پزشکی در مطب خود به عمد بیماران را مجبور کند تا به جای کارت‌خوان، پول نقد پرداخت و به کارت منتقل کنند تخلف انضباطی مرتکب شده است.  به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی سالاریان گفت: خدمات باید به خوبی به بیماران ارائه شود و عدم رعایت الزامات صنفی تخلفات انضباطی محسوب می‌شود و هیات‌های بدوی در سازمان نظام پزشکی به فراخور تخلف احتمالی بر طبق مقررات برخورد می‌کنند. البته گزارش‌های مبنی‌بر خرابی دستگاه کارت‌خوان و قطعی آنها به ما ارسال شده که این مورد موجه و تخلف محسوب نخواهد شد.