رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که ساخت پروژه ادامه بزرگراه یادگار امام مهمترین پروژه عمرانی تهران است. به گزارش ایسنا، مهدی چمران در جلسه دیروز شورا با بیان اینکه در مورد پروژه‌های عمرانی تکمیل بزرگراه یادگار امام مهم است، گفت: در دوره‌های گذشته نیز یک عده به دنبال ساخت تونل بودند اما اگر یادگار ساخته شود تاثیر بیشتری دارد.