فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در سه ماهه ابتدایی سال جاری بالغ بر یک میلیون دستگاه خودروی دودزا و فاقد معاینه فنی هم به وسیله دوربین و هم به شکل دستی و فیزیکی از سوی مأموران مورد اعمال قانون قرار گرفتند. به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در اجرای طرح انضباط و ایمنی ترافیک که صبح دیروز برگزار شد، با بیان اینکه حمل بار نامتعارف و بیش از ظرفیت یکی از خطرناک‌ترین اقدامات ترافیکی است  که جان و ایمنی دیگر رانندگان و کاربران ترافیک را به خطر می‌اندازد، خاطرنشان کرد: در همین راستا ۳۸۱ هزار مورد اعمال قانون  و تذکر در ۳ ماهه امسال با این موضوع  انجام شده است. ۱۳۲۳ وسیله نقلیه به دلیل حمل بار غیرمتعارف توقیف شده است.