معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: جراحی‌های ارتوپدی و زنان و زایمان بعد از زیبایی و ترمیمی دندانپزشکی بیشترین شکایات مردمی را از پزشکان شامل می‌شود. محمدرضا خردمند اظهار کرد: امسال این موارد رو به افزایش بوده است و در بیش از ۴۵ درصد موارد پزشکان محکوم می‌شوند و تذکر شفاهی، کتبی، محرومیت از طبابت سه تا یک سال و محرومیت دائم از طبابت از جمله مراحلی است که برای پزشکان مجرم در نظر گرفته می‌شود.