مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از درگیر بودن ۱۳ شهر خوزستان با گرد و غبار غلیظ و بیشتر از حد مجاز خبر داد.

شهریار عسگری، به ایسنا گفت: غلظت گرد و غبار در برخی شهرها ازجمله کارون بیش از ۶ برابر حد مجاز بود.